06 112 678 31 co@consult-onderwijs.nl
Selecteer een pagina

Hoe kan CO consult & onderwijs u helpen?

Vanuit de jarenlange ervaring in het speciaal basisonderwijs (SBO) beschikt CO consult & onderwijs over kennis van leer- en gedragsstoornissen, leer- en sociaal-emotionele problematiek en de aanpak daarvan.

CO consult & onderwijs werkt op maat en gaat daarbij uit van uw hulpvraag. In een intakegesprek bespreken we het gewenste doel en maken we afspraken. Na een offerte op basis van de onderwerpen die in het intakegesprek besproken zijn, gaat u al dan niet akkoord met het aangeboden traject. Na akkoordbevinding zal er zo spoedig mogelijk gestart worden.

CO-beeldmerk

CO biedt ondersteuning aan schoolteams en/of leerkrachten:

 • Aanpak van leerlingen met leer- en/of gedragsproblemen.
 • Ondersteunen van de intern begeleider t.a.v. leerlingenzorg.
 • Uitvoeren van observaties van leerlingen en het adviseren van leerkrachten.
CO-beeldmerk

CO biedt ondersteuning aan directies Primair Onderwijs:

 • Sparren als gesprekspartner.
 • Begeleiden startende directeur.
 • Audit afnemen om de kwaliteit van de school te waarborgen.
 • Beleidsplannen schrijven.
 • Interim management.
CO-beeldmerk

CO biedt ondersteuning aan Samenwerkingsverbanden Primair Onderwijs:

 • Deskundigheidsadviezen schrijven en bespreken t.a.v. leerlingen.
 • Arrangementen begeleiden voor (speciale) basisscholen.
 • Deelnemen aan de Centrale Toekennings Commissie (CTC).
CO-beeldmerk

CO biedt ondersteuning aan ouders:

 • Gesprekken voeren met ouders en school.
 • Wat betekent het om een kind te hebben met leer- en/of gedragsproblemen.
 • Kindgesprekken.
CO-beeldmerk

CO biedt ondersteuning bij verwijzingen:

 • Welke externe begeleiding heeft dit kind nodig?
 • Observaties uitvoeren.
 • Door een jarenlang opgebouwd netwerk van specialisten, kan CO u verwijzen naar specialisten zoals bijvoorbeeld dyslexie– en dyscalculie specialisten, leerkracht coach, teamcoach, sociale vaardigheidstrainers, etc.